Nabożeństwo Drogi Betlejemskiej

W związku z obowiazujacym stanem epidemicznym

Nabożeństwa Drogi Betlejemskiej z udziałem wiernych,

w naszym klasztorze zostają zawieszone.

Wszystkich Czcicieli Dzieciątka Jezus zachęcamy do włączenia się duchowego

w modlitwę sióstr i przysyłanie swoich intencji drogą mailową.

W dniu 25 kwietnia otaczałyśmy naszą pamięcią modlitweną Was,

którzy jednoczycie się z nami

w błaganiu o ustanie niebezpieczeństwa grożącego ojczyźnie i światu.

 

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Lubelskiej Bazylianówki