Aktualności


Nabożeństwo 25 czerwca 2021

Kochani Czciciele Dzieciątka Jezus!

Po długim czasie związanym z ograniczeniami pandemii wreszcie będziemy mogli się spotkać na wspólnej modlitwie

ku czci Dzieciątka Jezus w naszej klasztornej kaplicy.

Wszystkich, którzy mogą przyjść, bardzo serdecznie zapraszamy

25 czerwca na godz. 17.30.

Rozpoczniemy nabożeństwem z koronką do Dzieciątka Jezus oraz litanią do Serca Pana Jezusa.

Następnie będzie Msza święta we wszystkich złożonych intencjach

- również drogą internetową.

 

     Wszystkim odwiedzającym naszą stronę Czcicielom Dzieciątka polecamy najnowszy odcinek historii kultu Małego Króla. W czerwcu, gdy przed nami wakacje udajemy się duchowo na pielgrzymkę do czeskiej Pragi, gdzie czczone jest cudowne "Jezulatko". To właśnie praskie sanktuarium wywarło największy wpływ na kult Dzieciątka Jezus w Polsce. Zapraszamy do zakładki "zaproszenia" / pasek: "Nabożeństwa Drogi Betlejemskiej".

 

Przedstawiamy też kolejną cnotę Maryi (cnotę teologalną nadziei)

 

6. Nadzieja Maryi

 

6. NADZIEJA

 

„Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boga rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.”

Św. Paweł – Rz 5,5

Nadzieja swoją ufnością wykrada skarby Boże, a Bóg, który jest samym sercem i samą miłością, największą ma radość i chwałę, gdy Go z (…) ufnością naszą i prośbą „okradamy”. Nic nie podnosi tak naszej nadziei, jak przeświadczenie, że Bóg wszystko nam da, ponieważ dał siebie.”

- Sługa Boży Anzelm Gądek OCD

 

Cnota nadziei sprawia, że człowiek dla zasług Jezusa Chrystusa spodziewa się odpuszczenia grzechów, wytrwania w dobrym i wiecznej chwały w niebie. Całkowite zdanie się na Boga oznacza zamknięcie ze spokojem oczu duszy, odsunięcie niespokojnych myśli i zamętu, oddanie się Jemu tak, by tylko On działał. Utrata nadziei pobudza człowieka do rozpaczy.

 

Mieć nadzieję jak Maryja, – to zaufać mocno Bożej Opatrzności i trwać przy Nim w bezgranicznej ufności, ale też przyspieszać Serce Jezusa do czynienia cudów i do zwycięstwa nieba nad piekłem – nic nie wymuszać natrętnymi prośbami, lecz tylko wskazywać potrzebę. Uczyniwszy to, co należało do obowiązku, zdać resztę na Bożą wolę.

 

Jakie są zagrożenia dla praktykowania tej cnoty? – chwiejność, narzekanie, popadanie w rozpacz lub zwątpienie, bluźnierstwa, dufność.


Nabożeństwo 25 maja 2021 r.

Kochani Czciciele Dzieciątka Jezus!

W dniu 25 maja odbyło się w naszym klasztorze w Lublinie kolejne nabożeństwo ku czci Dzieciątka Jezus. I znów czciliśmy Dzieciątko Jezus w formie łącznosci duchowej.Tym razem nabożeństwo było w wydaniu majowym. W miejscu Drogi Betlejemskiej modliłyśmy się koronką ułożoną przez św. s. Małgorzatę od Najświętszego Sakramentu z Beaune, następnie odmówiłyśmy Litanię Loretańską, po czym przeżyłyśmy Eucharystię. Całej liturgii przewodniczył o. Piotr Nyk OCD przeor klasztoru lubelskiego. W wygłoszonej homilii nawiązał do jednej z tajemnic rozważanych na nabożeństwie: ofiarowania Pana Jezusa oraz do wspominanej w tym dniu w Karmelu św. Marii Magdaleny de Pazzi i poznawanych przez nią różnych stopniach miłości.

100_1636

W podanym poniżej linku można odsłuchać wygłoszonej homilii.

https://drive.google.com/file/d/140-s-WqNW3z9-4LjuvpgchEYO_9Bylt9/view?usp=sharing

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym odcinkiem bogatej historii czci Dzieciątka – w maju przenosimy się do XVII – wiecznej Francji, do małej miejscowości o nazwie Beaune. Tam czczony jest "Mały Król Chwały", a posługują w Jego sanktuarium nasze polskie siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Odcinek dostępny jest w zakładce "Zaproszenia".

 

Przedstawiamy też następną cnotę Matki Bożej. Przyszła kolej na cnoty teologalne – z nich pierwszą jest cnota wiary:

 

5. Wiara Maryi

5. WIARA

„Bogu nie można nigdy dosyć wierzyć, dosyć ufać i dosyć Go miłować. Najlepiej odczuwa się wiarę i żyje się z wiary, gdy się klęczy w cichości i skupieniu przed utajonym Bogiem w sakramencie Pięknej Miłości w Eucharystii.”

- Sługa Boży Anzelm Gądek OCD

 

Ludzie są dziś pełni sprzeczności i negacji. Życie z Bogiem wydaje się zbyt trudne. O wiele łatwiej zapatrzeć się w to co przy ziemi… A Maryją? – uwierzyła, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wg Katechizmu Kościoła Katolickiego wiara jest osobowym przylgnięciem człowieka do Boga, a równocześnie dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. Wiara jest aktem ludzkim, ale możliwa jest tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego.

 

Wierzyć jak Maryja, – to nie próbując własnych interpretacji powierzyć się osobie Ojca który jest w niebie, wierzyć że On mówi prawdę i potrafi kochać. Nie zdobywać wiedzy łapczywie, ale zgadzać się na to, co Bóg pragnie, abyśmy wiedzieli.

 

Jakie są zagrożenia dla praktykowania tej cnoty?

wątpliwości co do istnienia Boga. Zaniedbanie systematycznej i autentycznej modlitwy. Bunt przeciw wymaganiom wiary, zgorszenie płynące od osób deklarujących się jako wierzące. Negowanie doktryn Kościoła Katolickiego. Unikanie pełnienia uczynków wypływających z wiary.


Nabożeństwo 25 kwietnia 2021 r.

Kochani Czciciele Dzieciątka Jezus!

Dziękujemy wszystkim, którzy łączyli się z nami na nabożeństwie i Mszy świętej w niedzielę 25 kwietnia!

 

100_1600

 

Wygłoszonej homilii można odsłuchać:

https://drive.google.com/file/d/1ofnqAkvi2lN30XpFI31WW3wp4vZUq7L-/view?usp=sharing

 

Dzielimy się czwartą cnotą Maryi. Jest nią umiarkowanie, ostatnia z cnót kardynalnych.

 

4. Umiarkowanie Maryi

 

4. UMIARKOWANIE

 

"Miejcie odwagę wychowywać swoje dzieci do umiarkowania, inaczej nic im nie przekażecie.”

Św. Josemaría Escriva

 

Dziś niestety, wiele serc pochłania pogoń za nieumiarkowanym życiem. Umiarkowanie jest cnotą moralną, która poprzez używanie rozumu pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Zapewnia panowanie woli nad popędami i utrzymuje pragnienia w granicach uczciwości. Uzdalnia człowieka do bycia panem siebie, porządkuje świat uczuć, tęsknot i życzeń, jak również najgłębszych pragnień własnego ja. Umiarkowanie ukierunkowuje energię człowieka w taki sposób, by nabywać pozostałe cnoty.

 

Być umiarkowanym jak Maryja, – to przy każdej aktywności stosować właściwą miarę. Praktykować wyważoną wstrzemięźliwość, zwłaszcza w panowaniu nad siłami będącymi w nas i mającymi za zadanie zachowanie życia. Tak jak Maryja czynić to nie bez zadanego sobie trudu. Umartwiać swe ciało czuwaniem i innymi aktami pokutnymi na chwałę Bożą oraz aby mieć większy udział w mękach Chrystusa.

 

Jakie są zagrożenia dla praktykowania tej cnoty? – nie kierowanie swych pożądań zmysłowych ku Dobru, nie zachowywanie właściwej miary miedzy brakiem a nadmiarem. Brak zachowania zdrowej dyskrecji, nadmierna ciekawość i chodzenie za zachciankami swego serca – zwłaszcza w sprawach pokarmu i przyjemności cielesnych. Z drugiej strony niezachowanie miary  w praktykach pokutnych, postach, umartwieniach, długich modlitwach ze stratą dla zdrowia, bycia dla rodziny.

W zakładce: "zaproszenia" prezentujemy kolejny odcinek historii kultu Dzieciątka Jezus, tym razem o czci jaką odbiera Dzieciątko Jezus na Filipinach.


Nabożeństwo 25 marca 2021 r

 

Kochani Czciciele Dzieciątka Jezus!

 

     Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy modlili się z nami na nabożeństwie i Eucharystii ku czci Dzieciątka Jezus w dniu 25 marca. Oczywiście z powodu pandemii oraz najnowszych obostrzeń znów nie mogliśmy się spotkać w naszej kaplicy. Jednak ufamy, że Pan Bóg połączył nas w jednej przestrzeni duchowej.

100_1579.

Homilię wygłoszoną podczas Mszy Świętej można odsłuchać pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1DOOYU7z7gwcn6f2D_a9oPd9OQVvnk7aW/view?usp=sharing

 

25 marca jest dniem, w który wspominamy największy z cudów:

Wcielenie Syna Bożego.

Jest to też od roku 1998 Dzień Świętości Życia

w którym pragniemy sobie wciąż na nowo uświadamiać wielkie zagrożenie dla ludzkości: przerywanie poczętego życia i eutanazję.

 

Zachęcamy jak co roku, do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.

 

Przypominamy codzienną modlitwę:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłośc i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen

 

oraz formułę deklaracji na dzień przyjęcia poczętego dziecka:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja ……………………… postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia …………. biorę w duchowa adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

 

Postanawiam:

– odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego

– czodziennie odmówić jedną tajemnicę różańca

– przyjąć dobrowolne postanowienia

 

W kolejnym miesiącu roku 2021, w marcu, załączamy trzecią cnotę Matki Bożej. Tak się złożyło, że w okresie liturgicznym Wielkiego Postu przyszła kolej na kolejną, którą wymienia Katechizm Kościoła Katolickiego. Jest nią cnota męstwa.

 

3.MĘSTWO

 

3. Męstwo Maryi

 

"Niewiastę mężną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły."

Prz 31,10

 

Męstwo udoskonala wolę, aby mogła czynić dobrze, pokonać trudności, które nas przerażają i odwodzą od spełnienia dobra. Dla cnoty męstwa pobudką działania jest godziwość i piękność czynu. Gdy ktoś działa pod wpływem Ducha mocy, Ducha z wysokości, śmiało dokonuje czynów wielkich i niezwykłych w tym głębokim przeświadczeniu, że Duch Święty tego chce i dokona przez swe słabe narzędzie, jakim jest każdy człowiek z natury. Dar męstwa ma za przedmiot niebezpieczne przedsięwzięcia, połączone z trudami, uciążliwe prace, wymagające zewnętrznego natężenia, długotrwałe pokusy, oschłość duchową, wytrwanie na modlitwie, umartwienie zmysłów, żmudne zajęcia i obowiązki zawodu, pobyt w niezdrowym klimacie, oszczerstwo, prześladowanie, groźby, cierpienia. Męstwo czyni nas panami wszelkich trudności i uczy nad nimi panować. Ono poskramia w nas lekkomyślność, nierozwagę, wygórowaną żywość, kaprys i namiętności, a czyni nas spokojnymi, rozważnymi, udziela wytrwałości i mocy. Cnota męstwa nie dopuszcza do brawury, przesady, zuchwałości; sprawia, że podejmiemy się wielkich rzeczy dla chwały Bożej i dokonujemy ich; uczy nas tej trudnej rzeczy, jak należy się dobrze potykać i cierpieć. Cierpienie bowiem jest ważniejszą, trudniejszą i zaszczytniejszą rzeczą, a więc i doskonalszą, niż praca i działanie.

 

Być mężnym jak Maryja, – to nie upadać na duchu wobec prześladowań i ucisków.

 

Jakie są zagrożenia dla praktykowania tej cnoty? – brak odwagi, wytrwałości w cierpieniach, przeciwnościach i pokusach. Uskarżanie się na trudne otoczenie, sytuacje. Gasnąca serdeczność w słowach w stosunku do osób niemiłych; czysto ludzka mądrość i roztropność, która lęka się o siebie.

 

I oczywiście w zakładce: "zaproszenia" prezentujemy kolejny odcinek historii kultu Dzieciątka Jezus.

Bardzo ciekawy zwłaszcza dla podróżujacych lub wszystkich w jakikolwiek sposób zniewolonych lub pozbawionych środków do życia. Takich osób jest pośród nas coraz wiecej…

 


Nabożeństwo 25 lutego 2021 r.

 

Kochani Czciciele Dzieciątka Jezus!

 

Nabożeństwo w dniu 25 lutego z powodu ograniczeń pandemii było tylko z udziałem sióstr, ale oczywiście łączyłyśmy w naszych sercach Wasze intencje i Was samych!

100_1570

Poniżej zamieszczamy link do odsłuchania homilii z Mszy świętej  na której polecaliśmy liczne intencje.

https://drive.google.com/file/d/1OsVzO8R0NCRMmqWh0jhC-hH64TjdHsP4/view?usp=sharing

Zgodnie z obietnicą prezentujemy drugą cnotę Maryi przedstawianą na spotkaniu w styczniu 2020 r. (przez praktykowanie cnót Maryi coraz bardziej znamy Serce Dzieciątka Jezus)

 

2. SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

2. Sprawiedliwość Maryi

„Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w moim Bogu,

Gdyż odział mnie szatami zbawienia i okrył płaszczem sprawiedliwości,

Jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę zdobną w swe klejnoty.”

Iz 61,10

 

Tam, gdzie ludzie żyją razem i mają wiele „wspólnych interesów”, zawsze istnieje możliwość wyrządzania sobie nawzajem krzywdy. Zdrada w przyjaźni, wykorzystywanie w miejscu pracy, niesprawiedliwe traktowanie przez wychowawcę, nauczyciela, duszpasterza, przełożonego, mogą tworzyć głębokie poczucie krzywdy, które nierzadko nakłada się na krzywdy wyniesione z domu rodzinnego. Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co się im należy.

 

Być sprawiedliwym jak Maryja, – to unikać zła oraz czynić dobro – przylgnąć do Bożych przykazań. Boża Rodzicielka do tego stopnia unikała wszelkiego zła, że nawet przez najmniejszą zmazę nie straciła czystości swej duszy. Czyniła także dobro, praktykując wszelkie cnoty w najwyższym stopniu, ponad wszystkich świętych i również dlatego była najbardziej sprawiedliwa.

 

Jakie są zagrożenia dla praktykowania tej cnoty? – brak bezstronności względem osób i dobra wspólnego, sprowadzanie miłości do rutyny, czyli niewypełnianie prawa Bożego całym sercem.

 

Zapraszamy też do lektury drugiego odcinka historii kultu Dzieciątka Jezus w zakładce: "zaproszenia". Tym razem poznamy jaką cześć odbiera Dzieciątko Jezus w "Wiecznym Mieście" za pośrednictwem cudownej figurki z bazyliki Santa Maria in Aracoeli.