Aktualności


Życzenia Wielkanocne

"Zmartwychwstał już Chrystus, Pan nasz i nadzieja…"

 

Wszystkim odwiedzającym stronę internetową naszego klasztoru

życzymy zdrowych i pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych!

 

Kaplica sióstr

     Niech Zmartwychwstały Jezus będzie mocą dla każdego z nas w tych trudnych czasach pandemii. Otaczamy Was wszystkich naszą karmeltańską modlitwą, zarówno w kaplicy przy Najświętszym Sakramencie, pośród paschalnych znaków Zwycięskiego Pana, jak i w ogrodzie przy małych, wiosennych fiołkach.

 

     Święta Teresa od Dzieciątka Jezus mówiła, że cechą miłosci jest to, że się zniża. Niech uniżenie Jezusa, Tego, który poprzez Wcielenie przyjął naszą ludzką naturę, który uniżył się przyjmując na Siebie nasze grzechy i który z miłości do nas ludzi przeszedł drogę unicestwienia, który zniżając się tak bardzo objawił swoją nieskończoną wielkość, będzie pewnością tego, że On kocha w nas to, co wielkie i to, co małe, że ukochał nas do szaleństwa…

 

"Jezus stworzył też mniejszych świętych (może nie jednego z nas),

ci zaś winni zadowolić się tym, że są stokrotkami  czy też fiołkami,

istniejącymi po to, by radować oczy dobrego Boga, kiedy popatrzy pod stopy.

Doskonałość polega na pełnieniu Jego woli, na stawaniu się tym, kim On chce, byśmy byli…"    

- św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

100_0194                               

Te fiołki w przyklasztornym ogrodzie zachwycają pięknem swego zapachu i wdziękiem niepozorności…

 


Nabożeństwo 25 marca 2021 r

 

Kochani Czciciele Dzieciątka Jezus!

 

     Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy modlili się z nami na nabożeństwie i Eucharystii ku czci Dzieciątka Jezus w dniu 25 marca. Oczywiście z powodu pandemii oraz najnowszych obostrzeń znów nie mogliśmy się spotkać w naszej kaplicy. Jednak ufamy, że Pan Bóg połączył nas w jednej przestrzeni duchowej.

100_1579.

Homilię wygłoszoną podczas Mszy Świętej można odsłuchać pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1DOOYU7z7gwcn6f2D_a9oPd9OQVvnk7aW/view?usp=sharing

 

25 marca jest dniem, w który wspominamy największy z cudów:

Wcielenie Syna Bożego.

Jest to też od roku 1998 Dzień Świętości Życia

w którym pragniemy sobie wciąż na nowo uświadamiać wielkie zagrożenie dla ludzkości: przerywanie poczętego życia i eutanazję.

 

Zachęcamy jak co roku, do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.

 

Przypominamy codzienną modlitwę:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłośc i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen

 

oraz formułę deklaracji na dzień przyjęcia poczętego dziecka:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja ……………………… postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia …………. biorę w duchowa adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

 

Postanawiam:

– odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego

– czodziennie odmówić jedną tajemnicę różańca

– przyjąć dobrowolne postanowienia

 

W kolejnym miesiącu roku 2021, w marcu, załączamy trzecią cnotę Matki Bożej. Tak się złożyło, że w okresie liturgicznym Wielkiego Postu przyszła kolej na kolejną, którą wymienia Katechizm Kościoła Katolickiego. Jest nią cnota męstwa.

 

3.MĘSTWO

 

3. Męstwo Maryi

 

"Niewiastę mężną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły."

Prz 31,10

 

Męstwo udoskonala wolę, aby mogła czynić dobrze, pokonać trudności, które nas przerażają i odwodzą od spełnienia dobra. Dla cnoty męstwa pobudką działania jest godziwość i piękność czynu. Gdy ktoś działa pod wpływem Ducha mocy, Ducha z wysokości, śmiało dokonuje czynów wielkich i niezwykłych w tym głębokim przeświadczeniu, że Duch Święty tego chce i dokona przez swe słabe narzędzie, jakim jest każdy człowiek z natury. Dar męstwa ma za przedmiot niebezpieczne przedsięwzięcia, połączone z trudami, uciążliwe prace, wymagające zewnętrznego natężenia, długotrwałe pokusy, oschłość duchową, wytrwanie na modlitwie, umartwienie zmysłów, żmudne zajęcia i obowiązki zawodu, pobyt w niezdrowym klimacie, oszczerstwo, prześladowanie, groźby, cierpienia. Męstwo czyni nas panami wszelkich trudności i uczy nad nimi panować. Ono poskramia w nas lekkomyślność, nierozwagę, wygórowaną żywość, kaprys i namiętności, a czyni nas spokojnymi, rozważnymi, udziela wytrwałości i mocy. Cnota męstwa nie dopuszcza do brawury, przesady, zuchwałości; sprawia, że podejmiemy się wielkich rzeczy dla chwały Bożej i dokonujemy ich; uczy nas tej trudnej rzeczy, jak należy się dobrze potykać i cierpieć. Cierpienie bowiem jest ważniejszą, trudniejszą i zaszczytniejszą rzeczą, a więc i doskonalszą, niż praca i działanie.

 

Być mężnym jak Maryja, – to nie upadać na duchu wobec prześladowań i ucisków.

 

Jakie są zagrożenia dla praktykowania tej cnoty? – brak odwagi, wytrwałości w cierpieniach, przeciwnościach i pokusach. Uskarżanie się na trudne otoczenie, sytuacje. Gasnąca serdeczność w słowach w stosunku do osób niemiłych; czysto ludzka mądrość i roztropność, która lęka się o siebie.

 

I oczywiście w zakładce: "zaproszenia" prezentujemy kolejny odcinek historii kultu Dzieciątka Jezus.

Bardzo ciekawy zwłaszcza dla podróżujacych lub wszystkich w jakikolwiek sposób zniewolonych lub pozbawionych środków do życia. Takich osób jest pośród nas coraz wiecej…

 


Nabożeństwo 25 lutego 2021 r.

 

Kochani Czciciele Dzieciątka Jezus!

 

Nabożeństwo w dniu 25 lutego z powodu ograniczeń pandemii było tylko z udziałem sióstr, ale oczywiście łączyłyśmy w naszych sercach Wasze intencje i Was samych!

100_1570

Poniżej zamieszczamy link do odsłuchania homilii z Mszy świętej  na której polecaliśmy liczne intencje.

https://drive.google.com/file/d/1OsVzO8R0NCRMmqWh0jhC-hH64TjdHsP4/view?usp=sharing

Zgodnie z obietnicą prezentujemy drugą cnotę Maryi przedstawianą na spotkaniu w styczniu 2020 r. (przez praktykowanie cnót Maryi coraz bardziej znamy Serce Dzieciątka Jezus)

 

2. SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

2. Sprawiedliwość Maryi

„Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w moim Bogu,

Gdyż odział mnie szatami zbawienia i okrył płaszczem sprawiedliwości,

Jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę zdobną w swe klejnoty.”

Iz 61,10

 

Tam, gdzie ludzie żyją razem i mają wiele „wspólnych interesów”, zawsze istnieje możliwość wyrządzania sobie nawzajem krzywdy. Zdrada w przyjaźni, wykorzystywanie w miejscu pracy, niesprawiedliwe traktowanie przez wychowawcę, nauczyciela, duszpasterza, przełożonego, mogą tworzyć głębokie poczucie krzywdy, które nierzadko nakłada się na krzywdy wyniesione z domu rodzinnego. Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co się im należy.

 

Być sprawiedliwym jak Maryja, – to unikać zła oraz czynić dobro – przylgnąć do Bożych przykazań. Boża Rodzicielka do tego stopnia unikała wszelkiego zła, że nawet przez najmniejszą zmazę nie straciła czystości swej duszy. Czyniła także dobro, praktykując wszelkie cnoty w najwyższym stopniu, ponad wszystkich świętych i również dlatego była najbardziej sprawiedliwa.

 

Jakie są zagrożenia dla praktykowania tej cnoty? – brak bezstronności względem osób i dobra wspólnego, sprowadzanie miłości do rutyny, czyli niewypełnianie prawa Bożego całym sercem.

 

Zapraszamy też do lektury drugiego odcinka historii kultu Dzieciątka Jezus w zakładce: "zaproszenia". Tym razem poznamy jaką cześć odbiera Dzieciątko Jezus w "Wiecznym Mieście" za pośrednictwem cudownej figurki z bazyliki Santa Maria in Aracoeli.


Nabożeństwo z dnia 25 stycznia

Dziękujemy Wam wszystkim Kochani Czciciele Dzieciątka Jezus którzy łączyliscie się z nami podczas ostatniego Nabożeństwa ku czci Dzieciątka Jezus i podczas Eucharystii. Było to w dniu 25 stycznia 2021 r. Dla tych, którzy chcieliby mieć namiastkę tego spotkania zamieszczamy link do homilii wygłoszonej w tym dniu w naszej kaplicy przez ojca przeora Piotra Nyka OCD: https://drive.google.com/file/d/1rruhKi1O52NcKNqy1zdVYA2CoYrkGKBk/view?usp=sharing

Niech Wam błogosławi Boskie Dzieciątko!

Tak piękny śnieg spadł na nasz ogród 25-go stycznia:

100_1559


Nabożeństwo Drogi Betlejemskiej – wspomnienia z czasów przed pandemią

Kochani Czciciele Dzieciątka Jezus i Jego Matki!

Niestety, z powodu pandemii, wciąż na nabożeństwach ku czci Dzieciątka Jezus spotykamy się poprzez łączność duchową. Mamy jednak nadzieję, że Ten, który tak cudownie stworzył świat, który nas odkupiłi i przeznaczył do uczestnictwa w swojej chwale nie opuści swoich dzieci! Nie pozwoli, by zło zwyciężało, ale przyjdzie z pomocą tym, którzy ufają Jego MIŁOŚCI jak dzieci!

Przecież chce nas obdarowywać!

W styczniu br. namiastką Bożej hojności i jednoczesnie opłatkowym upominkiem dla czcicieli Małego Jezusa była historia kultu Dzieciątka Jezus przygotowana przez s. Eligiuszę. Zaprezentowałyśmy wtedy jej pierwszy odcinek. Z kolejnymi będziemy mogli się zapoznać w dniach następnych nabożeństw, nawet jeśli nie będzie możliwości uczestniczenia w nich razem z siostrami.

Historie tę można znaleźć na stronie naszego klasztoru w zakładce "zaproszenia": http://www.lublin.karmelitanki.pl/zaproszenia/nabozenstwa-drogi-betlejemskiej/historia-kultu-dzieciatka-jezus/?preview=true&preview_id=447&preview_nonce=1101132747 

 Nikt się nie spodziewał, że styczniowe nabożeństwo 2021 będziemy zmuszeni przeżywać zdalnie. Ale chociaż powspominajmy styczeń roku 2020…

20200125_185702

Najpierw rozmodliliśmy się poprzez nabożeństwo i Mszę świętą ku czci Dzieciątka…

 

20200125_194901

Następnie na sali spotkań w przedstawionej prezentacji poznawaliśmy relację jaka jednoczyła Jezusa z Jego Matką. Nam jest oczywiście trudno doświadczyć tej łączności, ale można choć trochę w karmelitańskiej medytacji, różańcu, pięknych koronkach…

Każdy kto jest spragniony żywego kontaktu z Jezusem na wzór Maryi może też oddać się Jej na wzór św. Ludwika Grigniona de Montfort rozważając wspaniałe przywileje Maryi i praktykując Jej cnoty! Z takimi 33 cnotami mogliśmy się trochę zapoznać. Od dziś, poprzez kolejne dni naszych nabożeństw prezentujemy jedną z nich.

1. ROZTROPNOŚĆ

1. Roztropność Maryi

„ Trzeba zawsze mieć roztropność i miłość. Roztropność ma oczy a miłość ma nogi. Miłość chciałaby biec do Boga, ale jej poryw ku Niemu jest ślepy i czasem mogłaby się potknąć, gdyby nie była prowadzona przez roztropność. Roztropność gdy widzi, że miłość mogłaby nie panować nad sobą, pożycza jej oczu.”

- Św. Ojciec Pio

 

Roztropność kieruje czynami ludzkimi tak, aby ściśle trzymały się woli Bożej, głosu sumienia i praw moralności, uzdalnia rozum do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Bez niej pokora mogłaby być pychą a pobożność – faryzeizmem. To ona steruje wolą w ten sposób, aby się nie odwracała od Boga: oczyszcza intencję działania i usuwa z niej przymieszki ludzkie. Prawa zasada działania w tej cnocie: bez intrygi i bez kompromisu ze złem. Każde nawet najdrobniejsze osiągnięcie moralne warunkowane jest sprawnym funkcjonowaniem całego zespołu cnót, które złączone ze sobą poprzez roztropność, winny być przez człowieka systematycznie zdobywane i doskonalone.  Roztropności odpowiada dar rady, który oświeca nas np. wtedy gdy należy odpowiedzieć nie kłamiąc na dyskretne pytanie.

 

Być roztropnym jak Maryja, – to być ostrożnym w postępowaniu. Przy każdej czynności, podejmowanej decyzji, myśli, słowie starać się podobać Bogu.

 

Jakie są zagrożenia dla praktykowania tej cnoty? – słowa wypowiadane bez przemyślenia, kłamstwo, pochopne przypisywanie lada jakim myślom statusu natchnienia Bożego; nie radzenie się Boga na modlitwie lub kierownika duchowego przy podejmowaniu decyzji; działanie pod wpływem uniesienia, namiętności czy żądzy, przeciw szlachetnym obyczajom.

 

Łączmy się i trwajmy w pełnej nadziei na lepszy,

zdrowszy czas dla nas wszystkich.

Prośmy też Dzieciątko Jezus o ducha ufnego poddania się woli Bożej.

Wszystkich Czcicieli Dzieciątka zapraszamy oczywiście do przesyłania drogą mailową swych intencji.

 

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Lubelskiej Bazylianówki